Yayınlar

Türk Ticaret Kanunu Geçici 13. Maddesine İlişkin Düzenleme

Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de 28 Ekim 2020 tarih ve 31288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile; sermaye şirketlerinde kâr payı dağıtımına getirilen sınırlamalara ilişkin sürelerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması ve kâr payı dağıtımına ilişkin sınırlamaların kapsamına kâr payı avanslarının da dahil edilmesine karar verilmiştir. Tebliğ’e ilişkin detaylı bilgi ve açıklamalarımıza ekte bulabilirsiniz.

KKHUKUK_Bilgi Notu_Kar Payı Dagitiminin Ertelenmesi ve Kar Payi Avansi Hakkinda