Yayınlar

Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Yapılan Değişiklik

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 26 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu değişiklik, Türk Ticaret Kanunu’nun “sermayenin kaybı ve borca batık olma durumu”nu düzenleyen 376. maddesinin uygulamasına ilişkindir. Tebliğ’e ilişkin hazırladığımız bülten, ekte dikkatinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_Yapılan Degisikliklerle TTK Madde 376 Hakkinda_30 12 2020