Yayınlar

Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7244 Sayılı Kanun”) ile Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen “Geçici Madde 13″nin uygulanmasına yönelik olarak Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ’e ilişkin hazırladığımız bilgi notunu ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Kar Dagitimina Getirilen Sinirlamalar Hakkinda Bilgi Notu