Duyurular

Tutuklu Mektuplarının UYAP Sistemine Kaydına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Bugünkü Resmi Gazete’de Anayasa Mahkemesinin (“AYM”), tutukluların mektuplarının taranarak UYAP sistemine kaydedilmesi sebebiyle özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile haberleşme hürriyetinin ihlal edilmesine ilişkin 2020/20874 başvuru numaralı 2/2/2022 tarihli kararı yayımlanmıştır.

Karara konu olayda, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 10/10/2016 tarihli Genelgesi (“Genelge”) ile infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların resmi makamlara ve savunma için avukatlarına verdikleri kapalı zarftaki mektup ve fakslar hariç tüm yazışmaları taranarak UYAP sistemine kaydedilmektedir. Başvurucu, infaz hakimliğine bu uygulamanın sonlandırılması ve kayıtların silinmesi için başvuruda bulunmuş, infaz hakimliği ise söz konusu uygulamayı Anayasa’ya aykırı bulmamıştır. Başvurucunun itirazı ağır ceza mahkemesi tarafından da reddedilmiştir.

Başvuruya konu uygulamada sakıncalı olup olmadığına bakılmaksızın tutuklunun tüm yazışmaları UYAP’a sistematik biçimde kaydedilmektedir. AYM, yazışmaların sistemdeki saklama süresi, üçüncü kişilerin yazışmalara erişimi ve aktarımı, kişisel verilerin korunması konularında Genelge’de açık bir düzenleme bulunmadığını ve bu uygulamadaki belirsizlikler sebebiyle söz konusu müdahalenin kanuni olmadığını tespit etmiş ve bu gerekçelerle, Başvurucunun özel hayata saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

İlgili karara aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/04/20220407-20.pdf