Duyurular

VERBİS Kayıt Yükümlülüğüne İlişkin İstisna Kriterinde Değişiklik Yapılması Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 25 Temmuz 2023 tarihli 32259 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararı ile, veri sorumluları siciline (VERBİS) kayıt yükümlülüğünün istisna kriteri olan yıllık mali bilanço toplamının 25 milyon Türk lirasından az olması koşulu, ülkemizdeki ekonomik koşullar doğrultusunda yeniden değerlendirilerek 100 milyon Türk lirası olarak güncellenmiştir.

Yapılan değişiklik doğrultusunda, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayanlar VERBİS’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacaktır.