Duyurular

VERBİS’e Kayıt Son Tarihinde Erteleme

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde ilan edilerek duyurulan 11/03/2021 tarihli ve 2021/238 sayılı Kurul kararı ile; Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicili’ne (“VERBİS”) kayıt yükümlülüğünü yerine getiremeyen veri sorumlularının talepleri dikkate alınarak, VERBİS’e kayıtla yükümlü bulunan tüm veri sorumluları için kayıt süresi  31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.