Yayınlar

Veri Sorumluları Siciline Kayıt İstisnaları

02.04.2018 tarihli ve 2018/32 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun Veri Sorumluları Sicili (“Sicil”)’ne kayıt yükümlülüğünün istisnaları hakkındaki kararına ilişkin bültenimizi ekte bulabilirsiniz. Kurul’un aldığı bu karara göre, veriyi sadece otomatik olmayan yöntemlerle işleyenler hariç olmak üzere, özel sektör şirketlerinin hiçbirisine Sicil’e kayıt muafiyeti tanınmamıştır.

Diğer yandan, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”)’nin aktif olarak devreye gireceği tarih ise henüz açıklanmamıştır. Fakat Kurul tarafından sistemin 2018 yılı Haziran ayı içinde kullanıma açılabileceği ön görülmektedir. Beklenti bu yönde olsa da, Kurul’un VERBİS’e kayıtta kademeli geçişe dair henüz ilan edilmiş bir kararı da söz konusu olmadığından, özel sektör şirketlerinin hazırlıklarına hız vermeleri faydalı olacaktır.

Bilginize sunarız.

kk-hukuk-bulten_kvkk-karari_veri-sorumlulari-sicili-kayit-istisnalari