Duyurular

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun ‘Yapay Zeka Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler’ Başlıklı Rehberi Yayınlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu “Yapay Zekâ Alanında Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler” başlıklı Rehber yayınladı.

Kurum, Rehber’de yapay zekâ alanında yapılan veya yapılacak çalışmalar kapsamında ve kişisel verilerin korunması konusunda açıklık sağlanmasını hedefleyerek geliştiriciler, üreticiler, servis sağlayıcılar ile karar alıcılar için tavsiyelerde bulunmuştur.

Rehber’de genel olarak, kişisel veri işleme ve veri toplama temelli yapay zekâ çalışmalarında; veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik genel ilkelerin gözetilerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum sağlanması, ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi ve kişisel veri mahremiyetini esas alan yaklaşımların gözetilmesi gibi tavsiyelere yer verilmiştir.

Rehber’e aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.
https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/25a1162f-0e61-4a43-98d0-3e7d057ac31a.pdf