Yayınlar

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde Değişiklik

18.08.2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde iki önemli değişiklik olmuştur. Bilgi notumuzu ekte bulabilirsiniz.

yillik-ucretli-izin-yonetmeligi-degisiklik-hk