Yayınlar

Yurtdisina Veri Aktarirken Alinmasi Gereken Taahhutnamenin Asgari Unsurlari

Kişisel verilerin, Türkiye’de yerleşik veri sorumlusu tarafından yeterli veri koruması bulunmayan ülkelerde yerleşik veri sorumlularına ve/veya veri işleyenlere aktarımına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kanun kapsamında hazırlanacak sözleşmelerde yer alması gereken asgari zorunlu unsurlar ile alınacak taahhütler hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu web sitesinde 16.05.2018 tarihinde yayımlanan duyuruya ilişkin bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_bulten_yurtdisina-veri-aktarirken-alinmasi-gereken-taahhutnamenin-asgari-unsurlari