Duyurular

18 Nisan 2024 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararıyla 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nda İptal Edilen Hükümler

18 Nisan 2024 tarihli ve 32521 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı ile 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun “dava şartı olarak arabuluculuk” başlıklı 18(A) maddesinin 11 numaralı fıkrasının “… bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulur. Ayrıca bu taraf lehine vekâlet ücretine hükmedilmez.” kısmı iptal edilmiştir.

Bahsedilen kısmın iptal edilmesiyle birlikte taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sonlanması durumunda, açılan davada kısmen veya tamamen haklı çıkması halinde yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulması ve bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin hüküm iptal edilmiştir.

İptal hükümleri, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından itibaren (18.04.2024) 9 ay sonra yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla yürürlük tarihi 18.01.2025’tir.