Yayınlar

2019 Yılı Çalışma Hayatına İlişkin Tarifeler Ve İdari Para Cezaları

Çeşitli kanunlar ve ikincil mevzuat gereği 2018 yılında uygulanan had ve tutarlar, 30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen Yeniden Değerleme Oranında arttırılması suretiyle belirlenecektir. Bu kapsamda, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda öngörülmüş idari para cezaları da belirtilen oranda arttırılacaktır.

İşbu bültende sırasıyla;

i. 4857 sayılı İş Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,

ii. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları,

iii. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları
iv. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda yer verilen idari para cezaları
v. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyetinin ve
vi. I. Dönem (01.01.2019 – 30.06.2019) için geçerli kıdem tazminatı tavan tutarının

2019 yılı itibariyle uygulanacak güncel değerleri dikkatinize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

kkhukuk_2019 calisma hayatina iliskin bulten