Duyurular

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un İlgili Maddelerinin İptal Talebine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinin iptal talebine ilişkin 2020/67 Esas, 2022/139 Karar sayılı, 9/11/2022 tarihli kararı 30 Mart 2023 tarihli 32148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Karar hakkında hazırladığımız bilgi notunu bilgilerinize sunarız.

Kararı görmek için tıklayınız.