Yayınlar

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” yayınlanmıştır. Bu Kanun abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacaklarının tahsili için tüketici aleyhine başlatılacak olan haciz yoluyla ilamsız icra takiplerinin Merkezi Takip Sistemi üzerinden yapılmasını düzenlemektedir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_abonelik sozlesmeleri takipleri hk kanun