Yayınlar

Analık İzni ve Ücretsiz İzin Sonrası Kısmi Süreli Çalışma

8 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Analık İzni ve Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik” ile ilgili hazırladığımız bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

analik-izni-ve-kismi-sureli-calisma