Yayınlar

Anayasa Mahkemesi’nin 15/6/2021 Tarihli ve 2018/24439 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin 15/6/2021 tarihli ve 2018/24439 başvuru numaralı kararı; kişisel verilerin hangi yollardan elde edildiğinin ve işlenme şartlarının sağlanıp sağlanmadığının yargılama sırasında dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Karara ilişkin bültenimize aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_AYM 2018 24439 sayili Karari Hakkinda Bulten