Yayınlar

Anayasa Mahkemesinin 2018/6161 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin başvurucunun kullandığı telefon hattı ile ilgili bilgilerin verilmesine yönelik talebinin reddedilmesi sebebiyle özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ile bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine ilişkin 2018/6161 başvuru numaralı 28/06/2022 tarihli kararı1 20 Aralık 2022 tarihli 32049 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar hakkındaki özet bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız.

KKHukuk_BilgiNotu_AYM_Etkili_Başvuru_Hakkı_20122022