Yayınlar

Anayasa Mahkemesinin 2019/25604 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin özel bir şirkette çalışan başvurucunun bir iş arkadaşı ile yaptığı cep telefonu yazışmalarının işveren tarafından incelenip bu yazışmalar gerekçe gösterilerek iş sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine ilişkin 2019/25604 başvuru numaralı 21/09/2022 tarihli kararı (“Karar”) 15 Kasım 2022 tarihli 32014 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Karar hakkındaki özet bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız.

KKHukuk_Bilgi Notu_AYM-Karari_Cep_Telefonu_Mesajlasma_İs_Sozlesmesi_Feshi