Yayınlar

Anayasa Mahkemesi’nin 24 Temmuz 2019 tarih, 2018/73 E. ve 2019/65 K. sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi’nin kamu görevine girişte yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenleyen 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinin 8. fıkrasının iptaline hükmedilen kararı, 29.11.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kararlara ilişkin değerlendirme ve açıklamalarımızı ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_AYM Karari