Yayınlar

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 09.10.2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Değişikliğe ilişkin hazırladığımız tablo ekte dikkatinize sunulmaktadır.

KKHUKUK_Bulten_Degisiklikler_Anonim Sirketlerin Genel Kurul Toplantilarinin Usul ve Esaslari