Duyurular

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber

Kişisel Verileri Koruma Kurumu “Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber” yayınladı.

Kurum Rehber’de, kişisel verilerin korunması alanında kapsayıcı tanım olarak nitelediği Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) 4. maddesinden yola çıkarak biyometrik veriyi; kişiye özgü, benzersiz ve tek olan fizyolojik ve davranışsal özellikler olarak nitelendirmiştir.

Rehber’in devamında, “Biyometrik Veri İşleme İlkeleri” başlığı altında, biyometrik verilerin işlenmesinde KVKK 4. maddede düzenlenen genel ilkelere uyulması gerektiğine ve açık rızanın gerekmediği hallerde, Kanun’un 6. maddesi doğrultusunda yalnızca kanunlarda öngörülen hallerde işlenebileceğine değinilerek, biyometrik verinin işlenmesinde uyulması gereken ilkeler, mahkeme kararları ve örneklerle detaylandırılmıştır.

Rehber’in “Biyometrik Veri Güvenliği” başlıklı son bölümünde ise biyometrik veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri sorumlusunun 2018/10 sayılı Kurul kararı doğrultusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri alması gerektiği belirtilmiştir.

Biyometrik Verilerin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Rehber’e aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/bd06f5f4-e8cc-487e-abe1-d32dc18e2d7e.pdf