Yayınlar

Çalışanların İşverenler Tarafından Bireysel Emeklilik Planına Dahil Edilmesi

02 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile ilgili hazırladığımız bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

calisanlarin-bireysel-emeklilik-sistemine-dahil-edilmesi-hk-yonetmelik_-bulten