Duyurular

Çek ve Kambiyo Senetlerine Dayalı İcra Takiplerinin Ertelenmesi

30 Nisan 2021 – 31 Mayıs 2021 tarihleri arasına denk gelen çek ibrazları, kambiyo senedine dayalı alacaklara ilişkin başlatılacak icra ve iflas takipleri ve ihtiyati haciz işlemleri ertelenmiş, bu alacaklara ilişkin başlatılmış olan takipler durdurulmuştur.

KKHukuk_7226 Sayili Kanun Gecici Madde Bilgi Notu