Yayınlar

Ceza İnfaz Kurumunda Bulunan Bir Hükümlünün Kişisel Verilerinin 3. Taraflarla Paylaşılmaması Talebine İlişkin Anayasa Mahkemesi’nin 2019/4055 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesinin; Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kişinin kurum aracılığı ile diğer kurum ve kuruluşlara gönderdiği dilekçelerin üst yazılarında tutuklama, suç türü ve kimlik bilgilerine rızası olmaksızın yer verilmesi nedeniyle, özel hayata saygı hakkı kapsamındaki kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin 2019/4055 başvuru numaralı 11/01/2023 tarihli kararı 12 Nisan 2023 tarihli 32161 numaralı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar hakkındaki özet bilgilendirmeyi bilgilerinize sunarız.