Duyurular

Dernekler Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik

Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe (“Yönetmelik”) eklenen 15/A maddesi ile dernek genel kurul ve yönetim kurul toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına yönelik esas ve usuller belirlenmiştir. Yönetmelik’te, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’na göre derneklerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarını elektronik ortamda da yapabileceklerinin mümkün olduğu belirtilmiştir. Söz konusu bu toplantılar, Bakanlık Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülüp onaylanan elektronik sistemler üzerinden yapılabilecektir. Bu kapsamda Yönetmelik, elektronik sistemlere işlenecek verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Yönetim kurulu kararlarının elektronik ortamda alınması halinde, bu kararlar fiziksel ortamda tutulan yönetim kurulu karar defterinden ayrı olarak elektronik ortamda saklanacaktır. Yönetmelik, kullanılacak elektronik sistemlerin, gerekli arşivleme sistemine ve yetkisiz erişimlere ve saldırılara karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmalarını aramaktadır.