ÇALIŞMA ALANLARI

Rekabet Hukuku

Kişisel Verilerin Korunması

Sözleşmeler Hukuku

Ticaret Hukuku

ÜYELİKLER VE MESLEKİ FAALİYETLER

İstanbul Barosu


DENEYİM

Sibel Ertekin Hukuk Bürosu (Avukat, 2016)

Göksu Safi Işık Avukatlık Ortaklığı ( Stajyer Avukat, 2015)

Yarsuvat Hukuk Bürosu (Stajyer Avukat, 2013 – 2014)

EĞİTİM

Maastricht Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, 2017

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans, 2013

VKV Koç Özel Lisesi, 2008

YAYINLAR

  • Başak Doğan/Tuğçe Bozkurt, “Kişisel Verilerin Korunması Çerçevesinde Çerezler; Türleri, Kullanımları ve Uygulama Örnekleriyle”, Lexpera Blog, 10.09.2020,
  • Hikmet Koyuncuoğlu/Başak Doğan, “Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Gerçekleştirilen Değişikliklerin Rekabet İhlalinden Doğan Özel Hukuk Davalarına Yönelik Etkisinin Değerlendirilmesi”, Lexpera Blog, 03.07.2020.
  • Hikmet Koyuncuoğlu/Başak Doğan, “Lüks Ürünlerimin Amazon’da Satılmasını Engelleyebilir miyim? (Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Coty Kararı Temelinde Bir Değerlendirme)”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 54, 2018, s. 337-364.

DİLLER

İngilizce

Başak Doğan

KIDEMLİ AVUKAT