Yayınlar

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik ile Kişisel Verilere İlişkin Getirilen Düzenlemeler Hakkında Bilgi Notu

Elektronik Haberleşme Sektöründe Başvuru Sahibinin Kimliğinin Doğrulanma Süreci Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Haziran 2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 31 Aralık 2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yönetmelik ile kişisel verilere ilişkin getirilen düzenlemelere ilişkin yazımızı ekte bulabilirsiniz.

KKHukuk_Bilgi Notu_Elektronik Haberlesme Sektorunde Basvuru Sahibinin Kimliginin Dogrulanmasi Sureci Hakkinda Yonetmelik