Yayınlar

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 29 Aralık 2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7416 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a dayanılarak hazırlanan Yönetmelik, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcı ve elektronik ticaret hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri, elektronik ticarette haksız ticari uygulamaları, fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlalleri başta olmak üzere hukuka aykırı içerikle ilgili yetkiler, aracılık sözleşmesi, elektronik ticaret lisansı ve elektronik ticaretle ilgili diğer hususları kapsamaktadır.

Yönetmelik’e ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.

KKHukuk_BilgiNotu_ElektronikTicaretHizmetSağlayıcılarYönetmelik