Yayınlar

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

11 Ağustos 2017 tarihli ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ” ile ilgili hazırladığımız bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

e-ticaret-bilgi-sistemi-ve-bildirim-yukumlulukleri-hk