Koyuncuoğlu &  Köksal Avukatlık Bürosu olarak bankacılık ve finans alanındaki hizmetlerimiz temel olarak şunları içermektedir:

 • Finansman sözleşmelerinin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
 • Kredi, faktöring, finansal kiralama, uluslararası kredi ve diğer finansal sözleşmelerle ilgili hukuki tavsiyelerde bulunulması
 • PPP projelerinde tam hukuki destek verilmesi
 • Proje finansmanı işlemlerinin yapılandırılması, gerekli sözleşmelerin hazırlanarak müzakere edilmesi ve yürürlüğe konulmasında tam hukuki destek verilmesi
 • Kaldıraçlı finansman (leveraged finance) ve varlık finansmanı işlemlerinin yürütülmesi

Sermaye piyasası hukuku alanındaki hizmetlerimiz temel olarak şunları içermektedir:

 • İlk halka arz, tahsisli satış ve ikincil halka arz dâhil olmak üzere her nevi menkul kıymet ihracı hakkında danışmanlık verilmesi
 • Halka açık şirketlerin birleşme ve bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve yeniden yapılanması ile ilgili danışmanlık verilmesi
 • Borsa kotundan ve kurul kaydından çıkarma işlemlerinde hukuki destek sağlanması
 • Girişim sermayesi yatırım ortaklığı kuruluş ve dönüşüm işlemlerinin yürütülmesi
 • Yabancı yatırım fonlarının kurul kaydına alınması konusunda danışmanlık verilmesi
 • Halka açık şirketlere kamuyu aydınlatma, raporlama vb. sermaye piyasası mevzuatına uyumluluk sürecinde hukuki destek verilmesi ve amaçlanan işlemlere ilişkin hukuki prosedürlerin takip edilmesi