Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu avukatları, aşağıda listelenen alanlar başta olmak üzere dava takibi hizmetleri sunmaktadır:

 • Ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar
 • Alacak davaları
 • Banka davaları
 • Sigorta davaları
 • Haksız rekabet hallerine ilişkin davalar
 • Rekabet hukukundan kaynaklı özel hukuk (tazminat) davaları
 • İcra ve iflas davaları
 • Şirketler hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar ile tazminat ve sorumluluk davaları
 • Malvarlığına ilişkin ticari davalar
 • İş davaları
 • Tüketici davaları
 • Dava öncesi uzlaşma süreçlerinin yönetimi
 • Tanıma ve tenfiz davalar