Büromuz, enerji ve madencilik alanındaki düzenlemeler dâhilinde müvekkillerimize aşağıdaki konularda hukuksal destek vermektedir:

  • Enerji ve madencilik mevzuatı ve uygulamaları hakkında genel danışmanlık ve görüş verilmesi
  • Enerji dağıtım, satış, üretim, depolama, ithalat lisansları ile maden arama ve işletme ruhsatları ve ilgili lisans/ruhsat başvuru sürecinde (lisans/ruhsat alınması, yenilenmesi ve devri dâhil olmak üzere) danışmanlık ve görüş verilmesi
  • Proje odaklı ve operasyonel nitelikteki sözleşmelerin hazırlanması
  • Yasal düzenlemeler ışığında enerji ve madencilik şirketlerinin birleşme ve devralma işlemlerinde danışmanlık verilmesi