Büromuz, alanda deneyimli ekibi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatına uyumun sağlanması amacıyla uyum projelerinin hayata geçirilmesi ve takiben sürekliliğin sağlanması için hukuksal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Bu kapsamda belli başlı hizmetlerimiz şunlardır:

  • Kanun ile uyum hizmetlerinin sunulması
  • Veri sorumlularının kişisel veri işleme faaliyetlerinin incelenmesi ve kişisel veri envanterinin çıkarılması
  • Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli hukuki metinlerin hazırlanarak, uygulamaya alınması ve sözleşmelerin bu kapsamda güncellenmesi
  • Kişisel veri saklama sürelerinin önerilmesi ve saklama ve imha politikasının yazılması
  • Veri işleme faaliyetlerinde karşılaşılan hukuki soru ve sorunlara çözüm üretilmesi
  • Yurtiçi ve yurtdışı güncel gelişmeler, veri koruma otoritelerinin kararları ve mevzuat değişikliklerinin yakından takibi ile müvekkillere güncel bilgi verilmesi, çözümler sunulması
  • Denetimlerin yapılması
  • Sürekli uyum için güncelleme hizmetlerinin sunulması
  • Şikayet ve ihlal bildirimlerinde hukuksal danışmanlık hizmetlerinin sunulması
  • Eğitimlerin verilmesi