Büromuz yerli ve yabancı sermayeli şirket ve ortak girişimlerin kuruluş işlemleri, pazara giriş yapılandırmaları, kurumsal yönetim süreç ve uygulamalarının kurgulanması ile her türlü yerel ve uluslararası ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakeresini kapsayan geniş bir yelpazede tecrübeye sahiptir.

Şirketler hukuku ve sözleşmeler hukuku alanındaki hizmetlerimizden belli başlıları şunlardır:

  • Şirket, şube, adi ortaklık, ticari işletme ve irtibat bürosu kuruluşu, kuruluş sonrasındaki yasal işlemlerin takibi (genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının düzenlenmesi, esas sözleşme tadillerinin yapılması, yasal defterlerin tutulması, yönetici ve müdürlerin atanması, temsil yetkilerinin belirlenmesi vb.)
  • Birleşme, bölünme, tür değiştirme, hisse devri gibi işlemlerde hukuksal destek verilmesi
  • Kurumsal yönetim uygulamaları ve yöneticilerin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinde hukuksal danışmanlık verilmesi
  • Pay sahipleri ve azlık haklarına ilişkin konularda hukuksal danışmanlık verilmesi
  • Sözleşme düzenlenmesi, incelemesi ve müzakeresi
  • Aile şirketlerine danışmanlık verilmesi, aile anayasası ve diğer bağlantılı sözleşmelerin düzenlenmesi ve müzakere edilmesi
  • Dağıtım, franchise, lisans, tedarik, alım-satım, bayilik, acentelik, taşeronluk gibi türler dahil her türlü ticari sözleşmelere ilişkin hukuksal danışmanlık verilmesi