Duyurular

İşverenin Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzne İlişkin Sürelerin Uzatılması

09/03/2021 tarihli ve 31418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3592 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, iş sözleşmelerinin feshi yasağı ve işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin süresi 17/03/2021 tarihinden itibaren iki ay süre ile 17/05/2021 tarihine kadar uzatılmıştır. İlgili karara şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210309-1.pdf