Duyurular

İşverenin Fesih Yasağı ve Ücretsiz İzne İlişkin Sürelerin Uzatılması

30/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, iş sözleşmelerinin feshi yasağı ve işçinin ücretsiz izne çıkarılmasına ilişkin düzenlemenin süresi 17/05/2021 tarihinden 30/06/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili karara şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210430-15.pdf