Duyurular

Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (“Karar”), 1 Aralık 2020 Tarihli ve 31321 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Böylece;

• Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunamayan işyerleri için başvuru süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

• 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma talebinde bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneği ödemeleri, 4857 sayılı Kanun’un 24. maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanun’un 40. maddesinde zorlayıcı sebep halleri için öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.

• Karar kapsamında yapılan ödemeler başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyecektir.

Karar’ın tamamına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201201-8.pdf