Yayınlar

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması

“Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik”), Kanun’un 31.maddesi uyarınca yürürlüğe girmiş ve “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (RG: 24.11.2017 tarihli ve 30250 sayılı) ile de kimi değişiklikler yapılmıştır.

Güncellenmiş Yönetmelik hükümlerini nazara alınarak hazırlamış olduğumuz bilgilendirme notumuzu ekte bulabilirsiniz.
kisisel-saglik-verileri-bilgilendirme