Duyurular

Kisisel Veri Siciline Kayit Tarihleri

Veri Sorumluları Sicili’ne (VERBİS) kayıt tarihlerine ilişkin olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan takvimlendirme, 18.08.2018 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu takvim ve ayrıca VERBİS’e kayıt istisnalarının kapsamının genişletilmesi hakkındaki bilgilendirme notumuzu ekte bilginize sunarız.

Saygılarımızla,

kkhukuk_veri-sorumlulari-siciline-kayit-tarihleri-hk-onemli-bilgilendirme