Yayınlar

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 25/02/2021 Tarihli ve 2021/140 Sayılı Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 25/02/2021 tarihli ve 2021/140 sayılı kararında özetle; Belediyeler tarafından internet üzerinden sunulan hızlı sorgulama ya da borç ödeme uygulamalarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 12. Maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle, Belediyelerce sunulan söz konusu uygulamaların 3 ay içerisinde sonlandırılması ve Kanun’a aykırı veri işleme faaliyetlerinin durdurulmasına aksi halde Belediyeler hakkında Kanun’un 18. Maddesi kapsamında idari işlem uygulanacağına karar verilmiştir. Karara ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KVKK Belediyeler Hakkinda Kamuoyu Duyurusu