Yayınlar

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatında Yapılan Değişiklikler

28 Nisan 2019 tarihli ve ve 30758 sayılı Resmî Gazete’de “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”, “Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik” ve “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”de yapılan değişikliklerin karşılaştırmalı tabloları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_mevzuat degisiklikleri