Duyurular

Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış: KVKK Akademi Derleme Çalışması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından kişisel verilerin korunması hukukunu çeşitli boyutlarıyla değerlendiren, alanlarında uzman akademisyenlerin kişisel verilerin korunması, mahremiyet, veri koruma hukuku ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili çalışmalarının yer aldığı “Kişisel Verilerin Korunmasına Akademik Bakış: KVKK Akademi Derleme Çalışması” isimli kitap yayımlanmıştır. Kişisel veriler ve kişisel verilerin dokunduğu diğer alanlardaki hukukçular için çok değerli bir kaynak olacağı kanaatinde olduğumuz Kitap’a aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

https://kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/0cd33e96-77cf-4989-b29b-d331af6a463f.pdf.