Yayınlar

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayanılarak düzenlenen “Kişisel Verilen Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bültenimizi ekte bulabilirsiniz.

kisisel-verilerin-silinmesi-yok-edilmesi