Duyurular

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 09.05.2024 tarihinde Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı Hakkında Kamuoyu Duyurusu yayımlanmıştır.

İlgili taslağa ilişkin  kamuoyunun görüşlerinin alınması için öngörülen son tarih 20/05/2024 olup; ilgili görüş ve değerlendirmelerin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ekinde bulunan Görüş Formu’na uygun olarak ve işlenebilir formatta hukuk@kvkk.gov.tr  e-posta adresine gönderilmesi mümkündür.

İlgili duyuruya erişmek için tıklayınız.