Yayınlar

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Taahhütname Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 07.05.2020 Tarihli Duyurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 07.05.2020 tarihli Yurt Dışına Kişisel Veri Aktarımında Hazırlanacak Taahhütnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Duyuru’su doğrultusunda hazırladığımız çalışmalarımız ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

KKHukuk_Bulten_KVKK_Taahhutnamelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

KKHukuk_tablo halinde_KVKK Taahhutnameler