Yayınlar

Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik ve İdari Tedbirler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 15 Şubat 2022 tarihinde “Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen Teknik Ve İdari Tedbirlere İlişkin Kamuoyu Duyurusu” yayımlanmıştır. Duyuruya ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KKHukuk_Veri Güvenligi Tedbirleri Kamuoyu Duyurusu_Bilgi Notu