Yayınlar

Noterler Tarafından Düzenlenen Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nda değişiklik yapılarak noterlere taşınmaz satışına ilişkin yetki veren düzenleme getirilmişti.

Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözleşmelerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile belirlenmiştir. Yönetmelik’e ilişkin hazırladığımız bilgi notuna aşağıdaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.

KKHukuk_BilgiNotu_NoterTaşınmazSatışıYönetmelik_13012023