Yayınlar

Rekabet Kurumunun Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuzu

Rekabet Kurumu (“Kurum”), tarafından 08.10.2020 tarihinde kabul edilen Yerinde İncelemelerde Dijital Verilerin İncelenmesine İlişkin Kılavuz (“Kılavuz”), Kurum’un internet sitesinde yayımlamıştır. Söz konusu Kılavuz hakkında hazırladığımız bülten, ekte dikkatinize sunulmaktadır.

Yerinde Incelemelerde Dijital Verilerin Incelenmesine Iliskin Kilavuza Dair Bulten