Yayınlar

Ticaret Sicili Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

12 Aralık 2019 tarihli ve 30976 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili düzenleme ile getirilen değişikliklere ilişkin karşılaştırmalı tabloları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

KKHukuk_Ticaret Sicili Yonetmeligi