Yayınlar

Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır. Yapılan düzenlemede en önemli değişiklikler karşılaştırmalı reklam ve aşırı tüketimi tavsiye edilmeyen gıda ve içecekleri kapsayacak şekilde gerçekleşmiştir.

Konuya ilişkin açıklamaları ekli bültenimizde bulabilirsiniz.

Saygılarımızla,

kkhukuk_reklam yonetmeligi